“Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.”

Louis May Alcott

“Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi khỏi những rắc rối của cuộc đời.”

Victor Hugo

“Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.”

Rene Descartes

“Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.”

Thomas Carlyle

WEBSITE HỌC - ĐỌC SÁCH MIỄN PHÍ

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Quý bạn đọc tặng sách, vở cho các tủ sách trường học vùng sâu, vùng còn nhiều khó khăn. Vui lòng liên hệ:

– Nguyễn Thị Mỹ Thương, Phòng hành chính Thư viện Bình Thuận

– Điện thoại: 02523 828 262.