WEBSITE HỌC - ĐỌC SÁCH MIỄN PHÍ

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Quý bạn đọc tặng sách, vở cho các tủ sách trường học vùng sâu, vùng còn nhiều khó khăn. Vui lòng liên hệ:

– Nguyễn Thị Mỹ Thương, Phòng hành chính Thư viện Bình Thuận

– Điện thoại: 02523 828 262.